Szybki kontakt

  • kontakt@ubezpieczeniakoncept.pl

  • tel. +48 602 430 737

  • ul. Jedności 22a

  • 41-218 Sosnowiecconcordia UT
aviva
generali
compensa
warta
aviva
mto
liberty
proama
axa direct
aviva

Nagrody i certyfikaty
Concordia Ubezpieczenia
KLIENT INDYWIDUALNYUbezpieczenie życia i zdrowia

Ubezpieczenia zdrowia i życia pozwalają zabezpieczyć rodzinę i bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenia zdrowia i życie zapewnią Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przypadku śmierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
Miejmy świadomość codziennych zagrożeń.
Konieczność spłaty kredytu przez rodzinę w obliczu śmierci jej członka może być ciężkim doświadczeniem.

Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia stwarza możliwość dopasowania optymalnego wariantu i sum ubezpieczenia, wypłatę świadczenia w związku z pobytem w szpitalu, wystąpieniem poważnego zachorowania (aż 26 poważnych chorób, w tym, m.in.: nowotworu, zawału, udaru, paraliżu, wstrząsu septycznego, stwardnienia rozsianego) operacją, urodzeniem dziecka, zgonem rodziców czy teściów.
Proponujemy Klientom indywidualnym ubezpieczenie na warunkach dostępnych dotychczas tylko w ubezpieczeniach grupowych, w zakładach pracy.
Oferta jest także dostępna dla osób samozatrudniających się, posiadających wolny zawód, rolników czy bezrobotnych.

Prezentujemy ubezpieczenia na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych, kontrolnych badań w kierunku raka szyjki macicy, piersi, prostaty. Concordia doceniając taką postawę wypłaci wyższe aż o 50% świadczenia w przypadku wystąpienia chorób.
Promowane są również postawy zachowania bezpieczeństwa.
Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku podczas korzystania z komunikacji publicznej świadczenie zostanie podwyższone o 50%.Gdy zdarzy sią wypadek samochodowy, podczas którego ubezpieczony miał zapięte pasy, a samochód posiadał poduszki powietrzne, świadczenie zostanie zwiększone o 15 % (max. 30 000 zł).

Jeśli priorytetem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rodziny realizowane poprzez zawarcie ubezpieczenia na życie, ale również zgromadzenie środków umożliwiających godne życie na emeryturze, realizację marzeń lub kształcenie dzieci - to optymalnym rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie i dożycie, gwarantujące określone środki finansowe, po osiągnięciu wskazanego w umowie wieku.
Świadczenie ubezpieczeniowe jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od zysków kapitałowych.

Ubezpiecz się. Poczuj się bezpiecznie.