Szybki kontakt

  • kontakt@ubezpieczeniakoncept.pl

  • tel. +48 602 430 737

  • ul. Jedności 22a

  • 41-218 Sosnowiecconcordia UT
aviva
generali
compensa
warta
aviva
mto
liberty
proama
axa direct
aviva

Nagrody i certyfikaty
Concordia Ubezpieczenia
ROLNIK

Pragniemy przedstawić pakiet ubezpieczeń rolnych, który poza ubezpieczeniami obowiązkowymi proponuje również ochronę dla sprzętu rolniczego, zwierząt czy upraw.

Kompleksowe ubezpieczenia to idealna ochrona dla rolnika, jego rodziny, gospodarstwa, ale również dla firm prowadzących działalność rolną.

  1. Ubezpieczenie zwierząt z dopłatami z budżetu Państwa obejmuje:
    zwierzęta gospodarskie tj. bydło, świnie, owce, kozy i konie, określone w umowie od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności z powodu ww. ryzyk.
  2. Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub zablokowania gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu.
  3. Ubezpieczenie koni to ubezpieczenie majątkowe, które zapewni rekompensatę start poniesionych w wyniku nagłej śmierci konia, kradzieży i rabunku lub pomoże sfinansować wydatki poniesione na jego operację.