Szybki kontakt

  • kontakt@ubezpieczeniakoncept.pl

  • tel. +48 602 430 737

  • ul. Jedności 22a

  • 41-218 Sosnowiecconcordia UT
aviva
generali
compensa
warta
aviva
mto
liberty
proama
axa direct
aviva

Nagrody i certyfikaty
Concordia Ubezpieczenia
PRZEDSIĘBIORCAUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Jest to ubezpieczenie związane z odpowiedzialnością cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem rzeczy do obrotu.

Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować: